ზვიადის გზით...
საქართველოს თავისუფალ–დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი გახოკია–ქართველის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას!
საქართველოს თავისუფალ–დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი გახოკია–ქართველის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას! (ნაწილი მეორე).
პარტიის ლიდერის მორიგი მიმართვა.
საიუბილეო ჩვენება მხატრული კინოფილმის