საქართველოს ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, საქართველოს მასმედიას, საქართველოს თავისუფალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი ქართველის მიმართვა

 

სრული ტექსტი

დაბრუნება