საქართველოს თავისუფალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი ქართველის მიმართვა: საქართველოს პრეზიდენტ -  მიხეილს სააკაშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს - დავით ბაქრაძეს, საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს - ვლადიმერ გურგენიძეს, საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს

 

სრული ტექსტი

დაბრუნება